Vores drikkevand må ikke ende på museum!

Over 40.000 danskere skrev i 2021 under på, at vores regering bør gøre mere for at beskytte vores drikkevand. Her kan du læse budskabet, som blev underskrevet:

Kære Mette Frederiksen

Det danske drikkevand er noget helt særligt. Vi kan pumpe vand op fra undergrunden og sende det direkte ud i danskernes vandhaner. Helt uden at rense det. Det kan kun få andre lande i verden.

Men vores drikkevand er truet.

De seneste år er der fundet flere og flere rester af gifte i vores grundvand. Og målingerne tyder på, at 2021 slår alle rekorder. Indtil videre er der fundet giftrester i over halvdelen af drikkevandsboringerne i år.

Vi opfordrer til et forbud mod brug af sprøjtegift på de særligt sårbare områder, hvor drikkevandet dannes. For hvis ikke I gør noget, så ender det rene danske drikkevand på museum.

Det burde være en selvfølge, at man ikke anvender sprøjtegifte lige oven på de jorde, hvor vi henter vores drikkevand. Men det gør man rigtig mange steder i dag.

Derfor gav du og støttepartierne efter valget håndslag på, at der i denne valgperiode skal leveres en konkret plan for at forhindre rester af sprøjtegift i at ende i vores drikkevand.

Det er 2,5 år siden nu. Tiden er inde til at levere på det løfte.

Stop forureningen af vores drikkevand, så det ikke ender på museum!

I 1853 blev det første vandværk efter moderne principper etableret i Odense. Kilde: Den store Danske.Problemet er langt fra nyt

De seneste år er problemet med giftrester i drikkevandsboringer blevet større og større. Faktisk er giftresterne så hyppige og i så store mængder, at flere vandværker nu må blande vand fra forskellige boringer for at kunne holde sig under grænseværdien.

Siden 2016 er der sket en voldsom stigning i antallet af drikkevandsboringer med rester af gift i vandet. I 2019 var der giftrester i hele 45,3 procent af drikkevandsboringerne. Og tallene er endnu værre i 2020 og de første otte måneder af 2021. Her er der fundet giftrester i over halvdelen af drikkevandsboringerne. Målingerne tyder på, at 2021 vil slå rekord i flest drikkevandsboringer med giftfund.


Det er stadig tilladt at sprøjte med gift, der hvor vores drikkevand dannes

Regeringen har i maj 2021 lanceret et forbud mod sprøjtegift på offentlige arealer og for private. Det skete efter pres fra Danmarks Naturfredningsforening og en masse danskere, der skrev under på et stop til RoundUp og andre sprøjtegifte. Det er rigtig positivt og viser, at politikerne lytter, når vi er sammen om at råbe op.

Men det er kun et skridt på vejen. For det er stadig tilladt at bruge sprøjtegifte der, hvor drikkevandet dannes. Og det er helt uhørt.

Regeringen er nødt til at indføre et sprøjteforbud, hvis vi skal lykkes med at vende den negative udvikling med forureningen af vores drikkevand.

Også kommende generationer skal kunne få rent vand ud af vandhanen direkte fra vores undergrund.

Nu har politikerne en mulighed for at gøre det, der skal til og sikre rent drikkevand!


Giftrester i drikkevandsboringer 2016-2021

Klik på din kommune og se, hvor mange procent af vandværkenes drikkevandsboringer der bliver fundet rester af gift i.


Det er ikke for sent at redde drikkevandet

Kortet viser giftforurening af det grundvand, som blev dannet for mange årtier siden og er blevet filtreret og renset, da det sivede gennem jordlagene. Det er det grundvand, som nu er klar til at blive pumpet op og komme ud af vandhanen.

Når der for eksempel i Viborg Kommune er fundet giftrester i 32 procent af drikkevandsboringerne, er det et udtryk for gifte, der blev brugt for mange år siden.

Kortet er dermed et billede på fortidens synder og et bevis på, at det vi byder jordoverfladen, det byder vi også drikkevandet. Og vi ved, at der er flere sprøjtegifte på vej til drikkevandet. I 2019 blev der fundet "nye" sprøjtegiftrester i 70 procent af det yngste grundvand, altså det vand, som først om 30-50 år bliver til drikkevand.

Kortet skal tjene som en advarsel til politikerne: Skal vi fortsætte som nu og gøre gifttallene endnu højere i landets kommuner, eller skal vi beskytte drikkevandet ved at forbyde sprøjtegifte der, hvor grundvandet dannes?

Vi står ved en skillevej. Det er nu, der skal handles.


Sådan ender sprøjtegift i drikkevandet

Når der sprøjtes gift på markerne, siver noget af giften ned gennem jorden og ned til grundvandet. Nogle steder siver giften hurtigere ned end andre - det afhænger blandt andet af sammensætningen af jord og mængden af regnvand, der falder på markerne.

Det er ikke alle sprøjtegifte, der ender i grundvandet. Nogle sprøjtegifte bliver nedbrudt helt undervejs, mens andre indgår i kemiske forbindelser i jorden, der gør, at de bliver til flere andre stoffer.

Grundvandet, der pumpes op og ender ude hos forbrugerne som drikkevand, kan derfor indeholde rester af sprøjtegift.

Fra 2016 til 2021 er der fundet rester af gift i drikkevandsboringer i 94 ud af 98 kommuner i Danmark.